Algemene Info

De locatie van mijn lespraktijk is in Den Haag in de wijk Bezuidenhout (parkeren is gratis!) en is makkelijk en snel bereikbaar via de A44 – N44 (Rijksstraatweg), de A4, en de A12 vanuit de randgemeenten Wassenaar, Leidschendam, Nootdorp, Zoetermeer, Voorburg etc.

Een cursusjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus, maar aanmelding gedurende het lopende seizoen is ook mogelijk. Voor nieuwe cursisten is het mogelijk eerst een proefmaand te volgen, en bij voortzetting van de lessen daarna, dient men zich aan te melden en in te schrijven voor het lopende seizoen, waarna er een opzegtermijn geldt van 1 maand. Een volledig studiejaar omvat, omdat er tijdens de (basis)schoolvakanties geen les wordt gegeven, ongeveer 40 lessen. Er wordt getracht de vakantiedata zoveel mogelijk te laten samenvallen met die van basisscholen in de regio (regio-midden) en de vakantiedata worden altijd aan het begin van het lesjaar bekend gemaakt.

De maand augustus is een vakantiemaand en wordt niet doorberekend, er wordt dus jaarlijks voor 11 maanden lesgeld betaald. Het lesgeld is per vooruitbetaling verschuldigd, en kan ineens (voor een heel cursusjaar) of in termijnen (driemaandelijks) worden voldaan. Maandelijkse betaling is ook mogelijk.

De vakantiedata voor cursusjaar 2014 - 2015 zijn:

Herfstvakantie

ma 20-10-2014 t/m vr 24-10-2014

Kerstvakantie

ma 22-12-2014 t/m vr 09-01-2015

Voorjaarsvakantie

ma 23-02-2015 t/m vr 27-02-2015

Paasweekeinde

vr 03-04-2015 t/m ma 06-04-2015

Meivakantie

ma 04-05-2015 t/m vr 08-05-2015

Hemelvaartsvakantie

do 14-05-2015 t/m vr 15-05-2015

Pinkstervakantie

ma 25-05-2015

Zomervakantie

ma 13-07-2015 t/m vr 21-08-2015

 

Maandtarieven cursisten 21 jaar en ouder, cursusjaar 1 sept. 2015 - 1 sept. 2016:

 € 70,00

  4 wekelijkse lessen van 30 min.

 € 100,00

  4 wekelijkse lessen van 45 min.

 € 135,00

  4 wekelijkse lessen van 60 min.

 

Maandtarieven cursisten t/m 20 jaar, cursusjaar 1 sept. 2015 - 1 sept. 2016:

 € 65,00

  4 wekelijkse lessen van 30 min.

 € 90,00

  4 wekelijkse lessen van 45 min.

 € 120,00

  4 wekelijkse lessen van 60 min.