Muziektheorie

Op het gebied van muziektheorie houd ik me bezig met Algemene Muziekleer, Harmonieleer en Solfège.

Algemene Muziekleer
 • maat en ritme
 • akkoordconstructie
 • het bepalen van akkoordverzamelingen van toepassing op verschillende toonsoorten en muziekgenres
 • muzieknotatie
 • toonladders en toonsoorten
 • intervallen
Harmonieleer
 • constructie van toontrappen en de verbindingen daarvan in gitaarakkoorden- of pianozetting
 • harmonisatie van een gegeven melodie
 • het uitwerken van diatonische, chromatische en enharmonische modulaties
 • analyse van de opbouw van een muziekstuk, en de harmonische, melodische, en ritmische structuur daarvan
Solfège (ontwikkeling en training van het relatieve gehoor)
 • het op gehoor benoemen van tweetonige intervallen, toonreeksen, drie-, vier-, en vijfklanken, en akkoordprogressies
 • het noteren van één- en tweestemmige melodische dictees
 • het noteren van ritmische dictees
 • uitvoering van genoteerde ritmische dictees
 • uitvoering van genoteerde melodische dictees