Privacybeleid

Met uw persoonsgegevens wordt zorgvuldig omgegaan. Persoonlijke gegevens opgegeven via het contactformulier op deze website en via het papieren inschrijfformulier als eenmaal een cursist zich na de proefmaand heeft ingeschreven, dienen uitsluitend ter ondersteuning van de administratieve verwerking aangaande de lespraktijk en worden niet verstrekt aan derden en/of voor commerciële marktdoeleinden.